+48 75 72 11 579 okis@lesna.pl
A- A A+

Oferta

info taniec.jpg

Prowadzone są zajęcia taneczne dla grupy młodszej i starszej, na których uczestnicy poznają różne style taneczne.

info gitara.jpg

Prowadzona jest nauka gry na gitarze, gdzie uczestnicy doskonalą swoje umiejętności i przygotowują się do występów.

info spiew.jpg

Prowadzone są warsztaty śpiewu wprowadzające w wiadomości i umiejętności z zakresu emisji głosu, wiedzy o muzyce.

info plastyka.jpg

Prowadzone są zajęcia plastyczne, na których uczestnicy poznają różne techniki malarskie oraz tworzą różne dekoracje.

info gry.jpg

Kącik gier jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzież, które chcą z niego skorzystać.

info sport.jpg

Ośrodek jest administratorem wielu obiektów rekreacyjnych i sportowych, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy Leśna.

info senior.jpg

Od pond 10 lat prowadzony jest Klub Seniora, w ramach którego seniorzy spotykają się i uczestniczą w różnych zajęciach.

lesn_klub_filmowy_logo2.jpg

W styczniu 2019 roku został utworzony w Domu Kultury dyskusyjny klub filmowy dla mieszkańców gminy Leśna.

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Wszystkie prawa zastrzeżone, 2020.