Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje z terenu Gminy Leśna, zarówno stowarzyszenia, organizacje sportowe i wszystkich, którzy chcieliby realizować się w obszarze kultury lub sportu. Na chwilę obecną OKiS Leśna współpracuje z takimi organizacjami z terenu Leśnej, jak: