+48 75 72 11 579 okis@lesna.pl
A- A A+

Współpraca

W budynku Domu Kultury mieści się sala widowiskowa na 200 osób wraz ze sceną i niezbędnym zapleczem technicznym oraz kilka sal warsztatowych, w których organizowane są różne zajęcia i imprezy dla mieszkańców.
W ramach zaspokajania potrzeb kulturalnych z różnych obszarów Ośrodek organizuje, współorganizuje lub udostępnia pomieszczenia na różnego rodzaju spotkania dla lokalnej społeczności.

Ośrodek udziela również pomocy merytorycznej czy sprzętowej. Potrzeby kulturalne wiążą się także z działaniami organizacji pozarządowych. W związku z tym, stowarzyszenia czy nieformalne grupy korzystają z pomieszczeń na obrady, spotkania, walne zgromadzenia.

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami, osobami fizycznymi, firmami czy instytucjami w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na rzecz społeczności lokalnej gminy Leśna.


Wynajem pomieszczeń Domu Kultury i sprzętu na cele komercyjne:

Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora OKiS z 2020 roku został ustalony cennik wynajmowania na cele komercyjne pomieszczeń oraz holu w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej wg niżej wymienionych kwot brutto:

  • Kawiarenka + (sala na około 50 osób wraz z kuchnią i sanitariatami) – 150,00 zł/ godzinę;
  • Sala widowiskowa (garderoba, scena, widownia na 200 miejsc) – 600,00 zł/ godzinę;
  • Sale warsztatowe (do 15 osób) – 70 zł/godzinę;
  • Dodatkowe wyposażenie: projektor + ekran: 150 zł/ dzień, nagłośnienie + mikrofon – 200 zł/ dzień, telewizor: 100 zł/ dzień, perkusja - 150 zł/ dzień;

Każdorazowo wynajmujący pomieszczenia dokona wpłaty za wynajem pomieszczenia na konto bankowe Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie umowy najmu i wystawionej przez Ośrodek faktury.

Dopuszczalne jest również ustalania cen najmu indywidualnie w porozumieniu z Najemcą.

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanych pomieszczeń w stanie nie pogorszonym.

Koszty ewentualnych uszkodzeń pomieszczeń lub ich wyposażenia w okresie najmu pokrywa Najemca.

 

 

 

 

sala_m

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Wszystkie prawa zastrzeżone, 2020.