aktualnosci

aktualnosci (649)

Lady`s weekend
poniedziałek, 27 luty 2017 10:38

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

 

Termin 10 – 12 MARCA 2017 r. (piątek – niedziela)

 

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolniku, sala gimnastyczna Gimnazjum w Leśnej, obiekty kompleksu boisk Orlik w Leśnej, obiekt lekkoatletyczny
w Leśnej, siłownia zewnętrzna w Leśnej, szlak turystyczny doliną rzeki Kwisy.

Organizator:  Aktywne Lejdis z Leśnej przy współpracy

z Urzędem Miejskim w Leśnej

i Ośrodkiem Kultury i Sportu w Leśnej

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Kultury i Sportu
  w Leśnej w okresie 1 - 10 marca 2017 r. celem dokonania zapisu.
 2. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
 3. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie Panie (od 18 roku życia) zamieszkałe w Gminie Leśna, które zapiszą się na ogólną listę uczestnictwa, a następnie zapiszą się na konkretnie wybrane zajęcia z poniższej listy:

         Grupa I:

 • dietetyk
 • stanowisko kosmetyczne Oriflame
 • fizjoterapeuta
 • pomiar poziomu cukru we krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • zajęcia decoupage
 • stanowisko kosmetyczno-pielęgnacyjne
 • stanowisko wizażu

         Grupa II:

 • zajęcia Sumo Flasz-Kun
 • biegi
 • marsze
 • siłownia zewnętrzna
 • joga i kąpiel w dźwięku
 • aerobic
 • zajęcia karate i samoobrony
 • salsa dance fitness
 1. Listy zapisów na konkretne zajęcia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc.
 2. Wstęp na Galę w dniu 12 marca 2017 r. ma maksymalnie 150 kobiet, które jako pierwsze zapisały się do udziału w imprezie i uczestniczyły w minimum 2 zajęciach proponowanych w dniach poprzednich. Te Panie wezmą udział w losowaniu nagród podczas Gali. WAŻNE: obowiązkowo udział w min. 1 z Grupy I oraz min. 1 z Grupy II
 1. Pozostałe Panie, które znalazły się na niższych miejscach (od 151 do …), mogą wziąć udział w zajęciach w dniu 10-11 marca br. zaś w dniu 12 marca br. nie mogą wziąć udziału w Gali, jednak ich karty biorą udział w losowaniu nagród.
 2. W celu weryfikacji swojego udziału w niedzielnej Gali każda uczestniczka jest zobowiązana do oddania swojej karty uczestnictwa po swoich ostatnich sobotnich zajęciach do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej do godz. 16:30, wyjątkiem są Panie uczestniczące w zajęciach karate-samoobrona i salsa dance fitness, które powinny oddać karty uczestnictwa  Prowadzącemu zajęcia.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie Złotych Kart wstępu. Złotą Kartę może otrzymać sponsor nagród Przyjaciel Kobiet, który w dniu.11.03.2017 r. pracuje i prowadzi swoją firmę, co wyklucza jego udział w zajęciach sobotnich. Warunkiem otrzymania Złotej Karty jest zgłoszenie się po jej odbiór do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 16:00.
 4. Liczba nagród jest ograniczona i nie odpowiada liczbie zgłoszeń do udziału w imprezie.
 5. Losowanie nagród odbędzie się podczas Gali w dniu 12 marca 2017 r.
 6. Udział w imprezie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. Uczestniczki imprezy oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje podczas zajęć, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestniczek. Ubezpieczenie na czas imprezy pozostaje po stronie uczestniczek.
 8. Uczestniczki zajęć sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do zapewnienia we własnym zakresie stroju i obuwia sportowego, ręcznika, karimaty, wody mineralnej, a na zajęcia Sumo Flasz-Kun poduszki 70x80 oraz prześcieradła.
 9. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbędą się bez względu na pogodę.
 10. Uczestniczkom nie przysługuje prawo odwołania od zapisów niniejszego Regulaminu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
 12. Uczestniczki imprezy poprzez wzięcie w niej udziału akceptują niniejszy Regulamin.
 13. Uczestniczki imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na opublikowanie swojego wizerunku w publikacjach prasowych i internetowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) na potrzeby promocji i informowania o imprezie.

 

 

„Jak obchodziliśmy święta państwowe : opowieści dolnośląskich seniorów”
czwartek, 16 luty 2017 09:29

Konkurs dla seniorów „Jak obchodziliśmy święta państwowe : opowieści dolnośląskich seniorów”

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Jak obchodziliśmy święta państwowe : opowieści dolnośląskich seniorów” – pomóżcie nam poznać historię, tradycję i ciekawostki o dolnośląskich miejscowościach.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 31.03.2017 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu – 22.04.2017 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU
„Jak obchodziliśmy święta państwowe : opowieści dolnośląskich seniorów”

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Jak obchodziliśmy święta państwowe : opowieści dolnośląskich seniorów”.

2. Zasady konkursu

a. Konkurs trwa od 8.02.2017 r. do 22.04.2017 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 31.03.2017 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.
d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres do korespondencji oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.04.2017 r.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

DARMOWY KURS JĘZYKOWY W LEŚNEJ
wtorek, 07 luty 2017 14:33

Oferujemy kursy języka:

- angielskiego lub

- niemieckiego.

Nasz projekt skierowany jest do osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć nauki na kursach oferowanych przez placówki edukacyjne. Wychodząc im naprzeciw zapewniamy:

-nieodpłatne uczestnictwo w kursie

-rytm nauki dostosowany do potrzeb uczestników.

 

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które:

-uczą się, pracują lub zamieszkują w powiatach lwóweckim oraz lubańskim

-mają 18 lat lub więcej

-są aktywne lub nieaktywne zawodowo (ale gotowe do podjęcia pracy) i nie prowadzą działalności gospodarczej

-mają dochód niższy od średniej krajowej

-mają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne

-nie posługują się językiem oferowanym w ramach kursu do którego przystępują lub posługują się na poz. A1

-chcą podnieść umiejętności z zakresu języka z własnej inicjatywy

-posiadają wysoką kulturę osobistą

-nie nabywają kompetencji językowych w toku edukacji formalnej.

Pierwszeństwo będą mieć:

- panie,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby w wieku 50+

- osoby w wieku 25+

- pochodzące z gmin: Lwówek Śląski, Mirsk, Lubomierz, Wleń, Leśna, Lubań, Platerówka, Siekierczyn

 

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, otrzymają oni także podręczniki wraz z ćwiczeniami.
Kurs będzie trwał 20 tygodni: do 30.06.2017 i obejmie 120 h lekcyjnych.
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem TELC, TOEIC Bridge lub LCCI.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki,
w godzinach popołudniowych (3 h lekcyjne z przerwą) w grupach 12 osobowych w Leśnej

Jeśli mieszkasz w powiecie lwóweckim lub lubańskim, masz wykształcenie co najwyżej średnie i masz skończone 18 lat
możesz uczestniczyć w naszym projekcie. Zadzwoń 75 7834656 http://profi-akademia.eu/

WYPEŁNIJ zgłoszenie
http://www.eurodialog.pl/ds/

 

I Spotkanie organizacyjne 8 lutego (środa) godz. 16:30 Dom Kultury w Leśnej s. 15

jpg

jpg

jpg

To już 6 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Leśnej – padł rekord zebrana kwota to 22.695,05zł
wtorek, 24 styczeń 2017 14:09

Przez 5 poprzednie finały w Leśnej udało nam się wspólnie ze 180 wolontariuszami zebrać kwotę wysokości 54.437,87 zł. Leśniański Sztab wraz ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację tego przedsięwzięcia liczył na kolejne sukcesy.

I  jak zwykle nie zawiedliśmy się. Od 8:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej odbywały się odprawy wolontariuszy. W tym roku sztab liczył 39 wolontariuszy WOŚP ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, Gimnazjum w Leśnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach oraz Szkoły Podstawowej w Platerówce. Po raz pierwszy byli też wolontariusze z niepublicznych przedszkoli „Szyszkowa Polana” z Szyszkowej oraz
z „Tęczowej Doliny” z Leśnej. Dodatkowo pracę wspierali wolontariusze sztabowi ponad 20 osób.

Od godziny 8:30 do 17:00 kwestujących wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami w obecności nauczycieli oraz strażaków OSP z Leśnej można było spotkać na ulicach Leśnej. Największą kwotę do puszki WOŚP w wysokości 2008,18 zł udało się zebrać Janowi Surowiec, wolontariuszowi reprezentującemu „Szyszkową Polanę”. W kawiarence OKiS prowadzony był punkt odpoczynku dla wolontariuszy oraz ich opiekunów. Podczas przerwy można było rozgrzać się gorącą herbatą, kawą lub posilić słodką bułką (Piekarnia Makowiecki, Leśna) i gorącą zupą (Hotel & Restauracja Leliwa, Leśna).

O godzinie 13:00 rozpoczął się spod Domu Kultury po raz pierwszy w Leśnej Bieg – happening „Policz się z cukrzycą”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Zabiegani z Leśnej W wydarzeniu wzięło udział 23 osoby. Każdy startujący, opłatę startową wrzucał do puszki w ten sposób konto Fundacji WOŚP zasiliło się kwotą 241,00 zł Najhojniejsi otrzymali pamiątkowe koszulki WOŚP, a wszyscy którzy ukończyli bieg ulicami Leśnej na zakończenie otrzymali medal -słodki upominek ufundowany przez Stowarzyszenie.

Od godz. 14:00 rozpoczęliśmy część artystyczną na deskach sceny w sali widowiskowej OKiS. A tam na licznie zgromadzonych mieszkańców Leśnej czekały atrakcyjne występy. Program rozpoczął się występem Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”, w prezentacji pt.  „Zimowe opowieści” o tym, że warto otworzyć serce i pomagać. Na zakończenie występili mali artyści przekazali piękne materiałowe serce na licytację WOŚP.

Następnie wystąpiły dzieci i młodzież z Koła Gitarowego przy Domu Kultury w Leśnej prowadzonego przez Karola Kusibaba, po nich zaprezentowała się grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z Grabiszyc. Scenka o zimie w rytmie piosenki Skaldów „Z kopyta kulig rwie” wystąpiło około 10 dzieci, opiekunami małych aktorów byli Małgorzata Pacławska, Bernarda Ziółkowska i Piotr Mokrzycki. W późniejszych godzinach wystąpiło Miejsko – Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej – zaprezentowało program artystyczny „Zimowe ciepło naszych serc” w wykonaniu dzieci z grupy Sowy pod kierunkiem Agnieszki Kukiełki i Elżbiety Cieślak motto: kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. Sala widowiskowa była pełna po brzegi. Występ najmłodszych aktorów sprawił, iż niejednemu widzowi zakręciła się łezka wzruszenia w oku. Na scenie wystąpiła również Aleksandra Kuś laureatka Konkursu im. Agnieszki Osieckiej. Następnie swój dorobek artystyczny zaprezentował zespół folklorystyczny Łużyczanki z Pobiednej, a w późniejszym czasie Kapela  Smolniczanie ze Smolnika.

W tym wyjątkowy dniu nie mogło zabraknąć występów uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. W programie artystycznym „Szukamy tego, co jest niewidoczne dla oczu” zaprezentowali się uczniowie klasy I-VI pod opieką kół artystycznych prowadzonych przez: Katarzynę Zając-Ostrowska, Małgorzatę Michalik, Dorotę Kusibab, wychowawczyniami klasy III Anna Bierła we współpracy z Małgorzatą Kuźmicz – Kuźmińska, Małgorzata Szczęsna – Witecka. Na scenie zaprezentowały się również Teresa Udegbe -Pałys, Zuzanna Benke, Majka Kurdziko, Oliwia Walenista – w kolędzie „Mizerna cicha”,  „A bo ty się boisz myszy” Hubert Baran i Zuzia Labiszak, „Daj chłopaka” Magdalena Sęk, „Spadochron” Zuzanna Benke i Teresa Udegbe-Pałys

O godzinie 17:00 do udziału w występach zostały zaproszone dzieci z Niepublicznego Przedszkola Szyszkowa Polana z Szyszkowej pod opieką  Patrycji Rynkal i Przemysława Markiewicza oraz „Leśne Elfiki” z Leśnej zatańczyli i zaśpiewali zimowe piosenki. Opiekunowie: Dorota Szczygieł i Barbara Urbaniak, a następnie tanecznym krokiem wkroczyła grupa ALTERNATYWA działająca przy OKiS, prowadzona przez Tomasza Gajewskiego.  Na zakończenie zaprezentowało się Gimnazjum w Leśnej przygotowało układy taneczne pod opieką Moniki Borkowskiej oraz skecz muzyczny w wykonaniu koła teatralnego „Hamlet” pod opieką Renaty Arbaczewskiej.

Punktualnie o 20.00 - jak w całym kraju, tak i w Leśnej - oglądaliśmy „Światełko do nieba”.

Przez cały okres trwania niedzielnego Finału prowadzona była licytacja przedmiotów przekazanych przez mieszkańców Leśnej i nie tylko.  Łącznie zostało zlicytowanych 26 zestawów, dzięki temu udało się uzyskać kwotę o wartości 6.972,00zł. (dla porównania w zeszłym roku z licytacji uzbieraliśmy 3090,00zł) Najwyżej wycenionym zestawem przez osoby licytujące okazała się statuetka PCK Szklana Kropla Krwi przekazana przez Koło Honorowych Dawców Krwi w Leśnej oraz Szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy dla osób indywidualnych, pracowników i firm szkolenie z zaświadczeniem honorowanym w zakładach przy przez służby kontrolne przekazane przez firmę IMPULS w Leśnej oraz gadżety WOŚP zestaw został wylicytowany  za 150 € (tj. 642,00zł)

Dodatkowo w holu OKiS była możliwość pozyskania książek do domowych księgozbiorów. Pod akcją „Podaruj książce drugie życie” każda osoba za symboliczną kwotę przekazaną do puszki WOŚP mogła zabrać do domu książkę, a po jej przeczytaniu przekazać dalej kolejnemu czytelnikowi. Akcja prowadzona przez Bibliotekę Publiczną w Leśnej zasiliła WOŚP kwotą 435,19zł. W tym roku sołtyski wsi Zacisza, Bartoszówki, Złotniki Lubańskich
i Grabiszyc wraz z Domem Kultury przygotowały słodką niespodziankę - możliwość skosztowania przepysznych ciast za ofiarowanie dowolnej kwoty na rzecz WOŚP. Dzięki tej akcji budżet XXV Finału został zasilony kwotą 1781,09zł. Dodatkową atrakcją była możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy poprowadzonej przez firmę IMPULS z Leśnej było to dopełnieniem przedsięwzięcia WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

Pobiliśmy rekord wszechczasów w Leśnej, w poprzednim roku zebraliśmy 14.144,03zł a w tym 22.695,05zł  oraz różne waluty obce, w tym także te już wycofane z obiegu lub uszkodzone. Kwota ta była najwyższą, którą udało się zebrać kiedykolwiek w naszej gminie. Ogromne podziękowanie kierujemy do szkół, przedszkoli oraz grup i zespołów działających przy OKiS za przygotowanie występów. Dziękujemy nauczycielom za organizację i sprawowanie opieki nad wolontariuszami. Ogromne podziękowania składamy Strażakom z OSP Leśna za pilnowanie ładu, porządku oraz bezpieczeństwa podczas całodniowego przedsięwzięcia. Ich obecność była niezastąpiona.

Bardzo dziękujemy Wojciechowi Krawiec i małej Wanessie za wspaniałe poprowadzenie 25. Finału WOŚP w sali widowiskowej OKiS i stworzenie niezapomnianego klimatu radości i wzruszeń podczas całego niedzielnego dnia, a także za wsparcie, cenne wskazówki i serdeczny uśmiech.  Dziękujemy mieszkańcom i wszystkim darczyńcom za przekazane przedmioty na licytację oraz za licytowanie przedmiotów i wsparcie XXV Finału WOŚP. To dzięki Wam udało uzbierać się tak dużą kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do wspólnego sukcesu, jakim jest zebranie kwoty, która podobnie jak w zeszłym roku zasili fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Uzbierane pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. Leśniański Sztab WOŚP bardzo serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za osobiste zaangażowanie i obecność podczas niedzielnego Finału w Leśnej.

bieg
DSC04052
DSC04058
DSC04061
DSC04070
DSC04075
DSC04076
gimnazjum
DSC04118
karol
grabiszyce
licytacja-2
ksiki
licytacja
uyczanki
ola-ku
przedszkole-gminne
rozliczanie-wolontariuszy
spolnik
smolnik-2
szkolenie
szyszkowa-polana
wiateko-1
wiateko-2
wiateko-3
wiateko-4
tczowa-dolina
widownia
wolontariusze

Gminny Przegląd Jasełek 2017
poniedziałek, 23 styczeń 2017 11:25

20 stycznia 2017r. odbył się Gminny Przegląd Jasełek zorganizowany przez Parafię pw. Świętego Jana Chrzciciela w Leśnej na czele z księdzem Arturem Kotrysem i Markiem Kościńskim we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Leśnej.  Do konkursu zgłosiła się grupa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach w przedstawieniu „Otwórzcie dni Chrystusowi” pod opieką Małgorzaty Michalik; Zespół
Szkolno – Przedszkolnego z Pobiednej  pod opieką Danuty Poprawy z przedstawieniu „Oczekiwanie na Zbawiciela” oraz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolnika „Dzielmy się miłością” pod opieką Anny Bierła, Doroty Kusibab, Katarzyny Zając-Ostrowska oraz Małgorzaty Kuźmicz – Kuźmińska.

Piękne scenografie, kolorowe stroje i wspaniała gra małych aktorów sprawiły, że zaproszone dzieci z Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku z zainteresowaniem oglądali występujących. Jasełka miały tradycyjną obsadę, była: Maryja, św. Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, trzej królowie i pastuszkowie. Choć wszystkie przedstawienia dotyczyły historii narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda, autorzy scenariuszy prześcigali się w oryginalnych pomysłach, wprowadzeniu elementów współczesnych, doskonałej grze aktorskiej oraz w doborze kostiumów i dekoracji.

Występy dzieci i młodzieży z ogromną uwagą i zaciekawieniem obserwowało jury oceniając oryginalność scenariusza i zamysł inscenizacyjny. Jury w składzie: Gabriela Pijanowska –zastępca Burmistrza Leśnej, Agnieszka Smolińska – Dyrektor Domu Kultury oraz Małgorzata Firszt – drużynowa 12 Harcerskiej Drużyny Wodnej „Żagiel” w Leśnej postanowiło przyznać ex aeguo I miejsca wszystkim występującym. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz nagrody książkowe.

Publiczność gromkimi brawami nagradzała „mini spektakle” bożonarodzeniowe,

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom – „szkolnym grupom teatralnym” i opiekunom za przygotowanie i zaprezentowanie widowisk jasełkowych, publiczności za wspieranie swą obecnością i życzliwością naszych „małych artystów”.

DSC04284
DSC04263
DSC04294
DSC04292
DSC04308
DSC04306
DSC04311
DSC04319
DSC04316
DSC04322
DSC04320
DSC04329
DSC04328
DSC04331
DSC04333
DSC04335
DSC04337

Zebrana rekordowa kwota w Sztabie Leśna
środa, 18 styczeń 2017 14:31
Miło nam poinformować Państwa o naszym wspólnym sukcesie bez Państwa zaangażowania i hojności nie udało by się uzyskać tak dużej kwoty i pobić zeszłorocznego wyniku (14.144,03zł) Rekordowa puszka wolontariusza liczyła 2008,18zł Z licytacji przedmiotów zasililiśmy konto WOŚP kwotą 6.972,00zł. Składamy podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy wsparli tę akcję - DZIĘKUJEMY-
Barwny Orszak Trzech Króli w Leśnej
poniedziałek, 09 styczeń 2017 21:55

6 stycznia 2017 r. Mędrcy Świata przewędrowali  ulicami Leśnej prowadząc barwny korowód mieszkańców. Orszak Trzech Króli zorganizowany został przez Parafię pw. Świętego Jana Chrzciciela w Leśnej przy wsparciu Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. Pierwszy raz w naszej miejscowości odbyła się ta społeczna inicjatywa, której celem jest  promocja polskiej tradycji oraz uniwersalnych wartości , jak dobro, pokój i równość.

Orszak po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej przeszedł ulicą Żeromskiego do Rynku, a następnie uczestnicy udali się do Domu Kultury, gdzie uroczystość ukoronowały jasełka w wykonaniu uczniów oraz pod opieką nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji tego wydarzenia należą się Panu Grzegorzowi Chyłkowi ze Stadniny Izery w Stankowicach oraz jeźdźcom: Agacie Potockiej, Benicie Nawrockiej i Oli Dubowik.

159027925936836741658931759225784o
159092505936814508327821644455206o
159094155936844008324872120419928o
159351475936833874992551464540805o
159351895936825141660091126769850o
15935260593682050832722182903026o
159353865936842874991651952541893o
15943275593681890832738988218849o
15943520593680820832845561339630o

Oferta Pracy
czwartek, 29 grudzień 2016 22:35

NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU NA LODOWISKU W LEŚNEJ

Wymagania niezbędne:

a)  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

b) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

c) Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

d) Umiejętność jazdy na łyżwach

 

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela WF lub trenera sportu, instruktora,

 

Główne obowiązki:

a) nadzór i dbanie o bezpieczeństwo użytkowników lodowiska otwartego

b) udzielanie pomocy użytkownikom lodowiska

c) dbałość o sprzęt i wyposażenie lodowiska

d) reagowanie na wszelkie wypadki, naruszenia regulaminu i instrukcji obowiązujących na terenie obiektu taktowne i kulturalne zwracanie uwagi, a w przypadku nie stosowania się do regulaminu niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

 

Dokumenty dodatkowe:

1. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

2. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn.zm.)".

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej ul. Świerczewskiego 5a, 59-820 Leśna

lub osobiście w sekretariacie Ośrodka na I piętrze pokój nr 9  w godzinach od 800 do 1600

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ofertę aplikacyjną należy złożyć do dnia  10.01.2017r. do godz. 12:00 

Spotkanie Wigilijne w Leśnej
piątek, 23 grudzień 2016 21:18

W dniu 22 grudnia mieszkańcy Leśnej uczestniczyli w symbolicznym Spotkaniu Wigilijnym przy Ratuszu w Leśnej, zorganizowanym przez Burmistrza Leśnej, Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród obecnych byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Leśnej, Kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej, Sołtysi wsi z gminy  Leśna, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z Leśnej.

Uroczystość rozpoczęła się przybyciem 12 Harcerskiej Drużyny Wodnej „Żagiel” z Leśnej ze Światełkiem Betlejemskim.  Następnie życzenia mieszkańcom złożył Burmistrz Leśnej Mirosław Markiewicz oraz Proboszcz Jan Dąbski. Tradycyjnie wszyscy zgromadzeni przełamali się opłatkiem, wcześniej poświęconym przy Jana Dąbskiego Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Leśnej. Mieliśmy okazję posłuchać kolędy „Cicha noc” w wykonaniu Stanisława Leszczyńskiego, której dźwięki na trąbce rozbrzmiały z wieży ratuszowej. Spotkanie na scenie i poza nią prowadził jak co roku Waldemar Kleszcz.

Po części oficjalnej swój dorobek artystyczny w postaci kolęd i piosenek świątecznych zaprezentowali: Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” z Leśnej,  Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Smolniku, Gimnazjum w Leśnej, Szkoła Podstawowa w Grabiszycach. Niespodzianką tegorocznej Wigilii było wykonanie kolęd przez władze i pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej, przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej, Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. oraz dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.

Podczas tegorocznego magicznego wieczoru można było spotkać Anioły na szczudłach z Teatru AVATAR z Legnicy, przechadzające się po leśniańskim rynku i wręczające drobne upominki z życzeniami od Domu Kultury w Leśnej.

Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego „Moja Wigilia we wspomnieniach” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Leśnej i Pobiednej.

W części gastronomicznej przygotowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśnej oraz sponsorów i darczyńców zorganizowano degustację potraw wigilijnych. Każdy z obecnych mógł skosztować pierogów z barszczem, smażonej ryby, śledzi, pysznych ciast, kutii i klusek z makiem.

Zorganizowana została również część wystawiennicza przy współudziale szkół i przedszkoli. Pod jednym namiotem powstał kiermasz ozdób i prezentów Bożonarodzeniowych. Swój kunszt rękodzielniczy zaprezentowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, Gimnazjum w Leśnej, Szkoła Podstawowa w Grabiszycach, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej oraz Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Leśnej.

Organizatorzy dziękują wszystkim i każdemu z osobna za pomoc i zaangażowanie w organizację wspólnego Spotkania Wigilijnego. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich występujących, pracownikom technicznym Urzędu Miejskiego, Radzie Sołeckiej Złoty Potok, Radnej Małgorzacie Borysiewicz, Sołtys Zacisza Bogusławie Pulikowskiej, Radzie Sołeckiej Smolnika, Szyszkowej i Kościelników, OSP Leśna, Restauracji Leliwa, Pizzerii Toscana, PM Synergia sp. z o.o. Leśna, ZGiUK Lubań, Ośrodek Wypoczynkowy "Złoty Sen" oraz Zamek Czocha (Anna Zawisza-Paliwoda)

DSC03622
DSC03617
DSC03629
DSC03630
DSC03663
DSC03666
DSC03673
DSC03690
DSC03707
DSC03721
DSC03725
DSC03752
DSC03758
DSC03767
DSC03770
DSC03771
DSC03773
DSC03774
DSC03775
DSC03776
DSC03778
DSC03781
DSC03787
DSC03795
DSC03810
DSC03831
DSC03857
DSC03895
opatek
proboszcz
trbka
wiateko