środa, 25 październik 2017 08:14

Dotacja z Biblioteki Narodowej

DOTACJA W RAMACH

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji.

W roku 2017 w ramach „priorytetu 1- zakup nowości czytelniczych do bibliotek publicznych” powyższego programu Biblioteka Publiczna w Leśnej dokona zakupu nowości czytelniczych na kwotę 8350,00 zł z czego 5000,00 zł to kwota uzyskanej dotacji. Pozostała suma 3350,00 zł stanowi wkład własny biblioteki.

Czytany 725 razy